Lab 5.

PHOTO EMBED

Thu Apr 15 2021 18:12:30 GMT+0000 (UTC)

Saved by @dmatas #c

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <conio.h>
#include <ctype.h>
#define STR_LEN 129
#define MAX_HEX_COUNT 30
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS

//1.
int main()
{
	char znak = '\0';

	printf("Unesi znak:\t\n ESC za prekid.\n");
		do {
			znak = _getche();
		} while (znak != 27);
}
//2.
int main()
{
	char original[STR_LEN] = "\0", copy[STR_LEN] = "\0";
	int i = 0, j=0;

	printf("Unesi tekst:\n");
	scanf(" %s", original);

	for (i = 0; i < strlen(original); i++) {
		if (!isdigit(original[i])) {
			copy[j] = original[i];
			j++;
		}
	}
	copy[j] = '\0';
	printf("%s", copy);
}
//3.
int main()
{
	char txt[STR_LEN] = "\0";
	int i = 0, j = 0;
	char upper = '\0';

	printf("Unesi tekst:\t");
	scanf(" %s", txt);
	//a)
	for (i = 0; i < strlen(txt); i++) {
		if (isalpha(txt[i])) {
			txt[j++] = txt[i];
		}
	}
	txt[j] = '\0';
	printf("Nakon prve operacije: %s\n", txt);
	//b
	j = 0;
	for (i = 0; i < strlen(txt); i++) {
		switch (toupper(txt[i])) {
		case 'A':
		case 'E':
		case 'I':
		case 'O':
		case 'U':
			break;
		default:
			txt[j++] = txt[i];
		}
	}
	txt[j] = '\0';
	printf("Nakon druge operacije: %s\n", txt);
//c
	for (i = 0; i < strlen(txt); i++) {
		if (isupper(txt[i])) {
			txt[i] = tolower(txt[i]);
		}
		else {
			txt[i] = toupper(txt[i]);
		}
	}
	printf("Nakon trece operacije: %s\n", txt);
}

//4.
int main() {
	int decVal = 0, i=0, temp=0;
	char revhexVal[MAX_HEX_COUNT] = "\0", hexMap[]="0123456789ABCDEF";

	printf("Unesi dekadski broj:\t");
	scanf(" %d", &decVal);

	while (decVal != 0) {
		revhexVal[i++] = hexMap[decVal % 16];
		decVal /= 16;
	}
	i--;
	printf("Hex broj:\n");
	while (i >= 0) {
		printf("%c\n", revhexVal[i--]);
	}
}
content_copyCOPY

1. Napravi program koji unosi znakove (sa ili bez prikaza tih znakova na ekranu) sve dok se ne unese znak ESC. Tada se izlazi iz programa. 2. Napravit program koji iz unesenog stringa stvara novi (u novoj varijabli), na način da iz prvog prebaci sve znakove osim brojeva. 3. Napraviti program koji uneseni string mijenja u 3 koraka i rezultat svakog ispisati. Smije se koristiti samo jedan string. a) U stringu trebaju ostati samo slova. b) Iz tog stringa treba izbaciti sve samoglasnike (velika i mala slova). c) Sva velika slova pretvoriti u mala i obrnuto. 4. Napravi program koji unesenu dekadsku vrijednost pretvara u heksadecimalnu, s tim da je znamenke potrebno ispisati svaku u svom redu i to u pravom rasporedu.