Lab 6.

PHOTO EMBED

Tue May 11 2021 15:22:29 GMT+0000 (UTC)

Saved by @dmatas #c

#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
#include <string.h>
#include <conio.h>
#include <ctype.h>
#define MAT_SIZE 3
#define NAME_LEN 129
#define ARR_LEN 5

//1.
int main() {
	int A[MAT_SIZE][MAT_SIZE] = { 0 };
	int B[MAT_SIZE][MAT_SIZE] = { 0 };
	int i = 0, j = 0;

	for (i = 0; i < MAT_SIZE; i++) {
		for (j = 0; j < MAT_SIZE; j++) {
			printf("%dx%d:\t", i + 1, j + 1);
			scanf(" %d", &A[i][j]);
		}
	}

	for (i = 0; i < MAT_SIZE; i++) {
		for (j = 0; j < MAT_SIZE; j++) {
			B[i][j] = 5 * A[i][j];
		}
	}

	for (i = 0; i < MAT_SIZE; i++) {
		for (j = 0; j < MAT_SIZE; j++) {
			printf("%d ", B[i][j]);
		}
	}
	printf("\n");
}

//2.
int main() {
	int A[MAT_SIZE][MAT_SIZE] = { 0 };
	int B[MAT_SIZE][MAT_SIZE] = { 0 };
	int i = 0, j = 0;

	for (i = 0; i < MAT_SIZE; i++) {
		for (j = 0; j < MAT_SIZE; j++) {
			printf("%dx%d:\t", i + 1, j + 1);
			scanf(" %d", &A[i][j]);
		}
	}

	for (i = 0; i < MAT_SIZE; i++) {
		for (j = 0; j < MAT_SIZE; j++) {
			B[i][j] = 5 * A[j][i];
		}
	}

	for (i = 0; i < MAT_SIZE; i++) {
		for (j = 0; j < MAT_SIZE; j++) {
			printf("%d ", B[i][j]);
		}
	}
	printf("\n");
}
//3.
int main() {
	int A[MAT_SIZE][MAT_SIZE] = { 0 };
	int B[MAT_SIZE][MAT_SIZE] = { 0 };
	int C[MAT_SIZE][MAT_SIZE] = { 0 };
	int D[MAT_SIZE][MAT_SIZE] = { 0 };

	int i = 0, j = 0, temp = 0, x = 0;

	printf("Matrica A:\n");
	for (i = 0; i < MAT_SIZE; i++) {
		for (j = 0; j < MAT_SIZE; j++) {
			printf("%dx%d:\t", i + 1, j + 1);
			scanf(" %d", &A[i][j]);
		}
	}
	printf("Matrica B:\n");
	for (i = 0; i < MAT_SIZE; i++) {
		for (j = 0; j < MAT_SIZE; j++) {
			printf("%dx%d:\t", i + 1, j + 1);
			scanf(" %d", &B[i][j]);
		}
	}
	printf("Matrica C:\n");
	for (i = 0; i < MAT_SIZE; i++) {
		for (j = 0; j < MAT_SIZE; j++) {
			printf("%d ", C[i][j]);
		}
	}
	for (i = 0; i < MAT_SIZE; i++) {
		for (j = 0; j < MAT_SIZE; j++) {
			temp = 0;
			for (x = 0; x < MAT_SIZE; x++) {
				temp += (A[i][x] * B[x][j]);
			}
			D[i][j] = temp;
		}
	}

	printf("Matrica D:\n");
	for (i = 0; i < MAT_SIZE; i++) {
		for (j = 0; j < MAT_SIZE; j++) {
			printf("%d ", D[i][j]);
		}
	}
	printf("\n");
}
//4.
int main() {
	char names[ARR_LEN][NAME_LEN] = { "\0" };
	int i = 0, j = 0, temp = 0, firstIndex = 0, lastIndex = 0;
	char first[NAME_LEN] = { "\0" };
	char last[NAME_LEN] = { "\0" };

	for (i = 0; i < ARR_LEN; i++) {
		printf("Unesi ime osobe broj %d:\t", i + 1);
		scanf(" %s", names[i]);
	}

	firstIndex = 0;
	strcpy(first, names[0]);
	for (i = 1; i < ARR_LEN; i++) {
		if (_strcmpi(first, names[i]) > 0) {
			firstIndex = i;
			strcpy(first, names[i]);
		}
	}
	lastIndex = 0;
	strcpy(last, names[0]);
	for (i = 1; i < ARR_LEN; i++) {
		if (_strcmpi(last, names[i]) < 0) {
			lastIndex = i;
			strcpy(last, names[i]);
		}
	}
	printf("Prva osoba po abecedi je na indexu %d, ime je %s.\n", firstIndex, first);
	printf("Zadnja osoba po abecedi je na indexu %d, ime je %s.\n", lastIndex, last);
	
	for (i = 0; i < ARR_LEN - 1; i++) {
		for (j = i + 1; j < ARR_LEN; j++) {
			if (_strcmpi(names[i], names[j]) > 0) {
				strcpy(temp, names[i]);
				strcpy(names[i], names[j]);
				strcpy(names[j], temp);
			}
		}
	}
	printf("Sortirana imena:\n");
	for (i = 0; i < ARR_LEN; i++) {
		printf("%s\n", names[i]);
	}
}
content_copyCOPY

1. Napisati program koji unosi jednu matricu (A dimenzija 3x3) i iz te matrice računa matricu B = 5*A. Matricu B je potrebno ispisati. 2. Napisati program koji unosi jednu matricu (A dimenzija 3x3) i iz te matrice stvara matricu B = AT. Matricu B je potrebno ispisati. 3. Napisati program koji unosi dvije matrice (A i B dimenzija 3x3), a zatim računa matricu C = A + B i matricu D = A * B. Matrice C i D je potrebno ispisati. 4. Napisati program koji unosi 5 imena i zatim: a) pronalazi indeks imena prvog po abecedi, te ispisuje indeks i ime; b) pronalazi indeks imena zadnjeg po abecedi, te ispisuje indeks i ime; c) sortira imena po abecedi i ispisuje ih. Pri tome rezultati pretraživanja ne smiju razlikovati velika i mala slova, tj. bez obzira je li ime uneseno velikim ili malim slovom treba biti na ispravnom mjestu po abecedi.