SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO

CREATE PROCEDURE ConsNobSpSetSearchSettings (@usr_id nvarchar(255)) 

AS
-- =============================================
-- Author:		Robbert Spijkerman
-- Create date: 22-6-2020
-- Description:	Deze stored procedure stelt de zoekkolommen en zoekcriteria in bij zoeken naar relaties, medewerkers en projecten.
-- Example use: exec dbo.ConsNobSpSetSearchSettings 'robbert.spijkerman'
-- =============================================

/* Query for finding new settings
select 'exec bacoSetSetting 2,N''robbert.spijkerman'',N'''+bs.SettingName+''','+cast(bs.valuetype as varchar(10))+','+ISNULL(''+bs.StringValue+'','NULL')+','+ISNULL(cast(bs.LongValue as varchar(10)),'NULL')+',NULL,NULL,NULL', *
from bacosettings (NOLOCK) bs
where 
(
   bs.SettingName like '_CRMSrchSSC__Col%' 
or bs.SettingName like '_CRMSrchSSF_sf%'
or bs.SettingName like '_HRMResSSC__Col%'
or bs.SettingName like '_HRMResSSF_sf%'
or bs.SettingName like '_PROSrchSSC__Col%'
or bs.SettingName like '_PROSrchSSF_sf%'
)
and bs.SettingGroup = 'richard.bodde'
*/

IF EXISTS (select 1 from humres where usr_id = @usr_id)
BEGIN

exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSC__Column_0',1,NULL,26,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSC__Column_1',0,colAccountCode,NULL,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSC__Column_10',0,colAccountCountry,NULL,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSC__Column_11',0,colContactHeading,NULL,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSC__Column_12',0,colContactFullName,NULL,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSC__Column_13',0,colContactEmail,NULL,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSC__Column_14',0,colContactPhone,NULL,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSC__Column_15',0,colAccountCreditor,NULL,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSC__Column_16',0,colAccountCustomer,NULL,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSC__Column_17',0,colAccountVATNumber,NULL,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSC__Column_18',0,colAccountBank,NULL,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSC__Column_19',0,colAccountCostCenter,NULL,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSC__Column_2',0,colAccountDivision,NULL,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSC__Column_20',0,colAccountManager,NULL,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSC__Column_21',0,colAccountCreated,NULL,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSC__Column_22',0,colAccountCreator,NULL,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSC__Column_23',0,colAccountModified,NULL,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSC__Column_24',0,colAccountModifier,NULL,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSC__Column_25',0,colAccountStatusSince,NULL,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSC__Column_26',0,colAccountTypeSince,NULL,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSC__Column_27',0,colAddress2,NULL,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSC__Column_3',0,colAccountStatus,NULL,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSC__Column_4',0,colAccountType,NULL,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSC__Column_5',0,colAccountName,NULL,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSC__Column_6',0,colAddress1,NULL,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSC__Column_7',0,colCity,NULL,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSC__Column_8',0,colAccountPostCode,NULL,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSC__Column_9',0,colAccountState,NULL,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfAccount',1,NULL,1,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfAccount_Code',1,NULL,1,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfAccount_CostCenter',1,NULL,1,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfAccount_Created',1,NULL,1,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfAccount_Creator',1,NULL,1,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfAccount_DateField1',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfAccount_DateField2',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfAccount_DateField3',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfAccount_DateField4',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfAccount_DateField5',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfAccount_Division',1,NULL,1,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfAccount_EmailAddr',1,NULL,1,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfAccount_EmailYN',1,NULL,1,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfAccount_ExcludeMergingYN',1,NULL,1,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfAccount_Group',1,NULL,1,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfAccount_GUIDField1',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfAccount_GUIDField2',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfAccount_GUIDField3',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfAccount_GUIDField4',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfAccount_GUIDField5',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfAccount_LastLogin',1,NULL,1,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfAccount_ManagerYN',1,NULL,1,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfAccount_Modified',1,NULL,1,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfAccount_Modifier',1,NULL,1,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfAccount_Name',1,NULL,1,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfAccount_NumberField1',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfAccount_NumberField2',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfAccount_NumberField3',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfAccount_NumberField4',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfAccount_NumberField5',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfAccount_NumIntField1',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfAccount_NumIntField2',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfAccount_NumIntField3',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfAccount_NumIntField4',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfAccount_NumIntField5',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfAccount_OnlyMainDivision',1,NULL,1,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfAccount_Parent',1,NULL,1,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfAccount_PhoneQueueNumber',1,NULL,1,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfAccount_PhoneQueueYN',1,NULL,1,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfAccount_Project',1,NULL,1,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfAccount_ResellerYN',1,NULL,1,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfAccount_Securitylevel',1,NULL,1,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfAccount_StatusSince',1,NULL,1,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfAccount_SubsidiariesYN',1,NULL,1,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfAccount_TextField1',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfAccount_TextField10',1,NULL,1,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfAccount_TextField11',1,NULL,1,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfAccount_TextField12',1,NULL,1,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfAccount_TextField13',1,NULL,1,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfAccount_TextField14',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfAccount_TextField15',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfAccount_TextField16',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfAccount_TextField17',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfAccount_TextField18',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfAccount_TextField19',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfAccount_TextField2',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfAccount_TextField20',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfAccount_TextField21',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfAccount_TextField22',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfAccount_TextField23',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfAccount_TextField24',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfAccount_TextField25',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfAccount_TextField26',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfAccount_TextField27',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfAccount_TextField28',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfAccount_TextField29',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfAccount_TextField3',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfAccount_TextField30',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfAccount_TextField4',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfAccount_TextField5',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfAccount_TextField6',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfAccount_TextField7',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfAccount_TextField8',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfAccount_TextField9',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfAccount_TypeSince',1,NULL,1,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfAccount_WebSiteYN',1,NULL,1,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfAccount_YesNoField1',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfAccount_YesNoField2',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfAccount_YesNoField3',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfAccount_YesNoField4',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfAccount_YesNoField5',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfAccountManager',1,NULL,1,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfAccountReseller',1,NULL,1,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfAddress_Address1',1,NULL,1,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfAddress_Address2',1,NULL,1,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfAddress_Address3',1,NULL,1,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfAddress_City',1,NULL,1,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfAddress_Continent',1,NULL,1,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfAddress_Country',1,NULL,1,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfAddress_County',1,NULL,1,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfAddress_DateField1',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfAddress_DateField2',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfAddress_DateField3',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfAddress_DateField4',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfAddress_DateField5',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfAddress_Fax',1,NULL,1,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfAddress_FaxYN',1,NULL,1,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfAddress_NumberField1',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfAddress_NumberField2',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfAddress_NumberField3',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfAddress_NumberField4',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfAddress_NumberField5',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfAddress_phone',1,NULL,1,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfAddress_Region',1,NULL,1,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfAddress_State',1,NULL,1,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfAddress_TextField1',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfAddress_TextField2',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfAddress_TextField3',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfAddress_TextField4',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfAddress_TextField5',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfAddress_YesNoField1',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfAddress_YesNoField2',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfAddress_YesNoField3',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfAddress_YesNoField4',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfAddress_YesNoField5',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfAddress_Zip',1,NULL,1,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfAddress_Zip_Range',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfAddress_Zip1',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfAddress_Zip2',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfContact',1,NULL,1,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfContact_DateField1',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfContact_DateField10',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfContact_DateField2',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfContact_DateField3',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfContact_DateField4',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfContact_DateField5',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfContact_DateField6',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfContact_DateField7',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfContact_DateField8',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfContact_DateField9',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfContact_Email',1,NULL,1,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfContact_FirstName',1,NULL,1,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfContact_FullName',1,NULL,1,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfContact_GUIDField1',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfContact_GUIDField10',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfContact_GUIDField2',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfContact_GUIDField3',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfContact_GUIDField4',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfContact_GUIDField5',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfContact_GUIDField6',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfContact_GUIDField7',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfContact_GUIDField8',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfContact_GUIDField9',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfContact_Inactive',1,NULL,1,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfContact_JobDescription',1,NULL,1,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfContact_JobTitle',1,NULL,1,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfContact_Language',1,NULL,1,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfContact_LastName',1,NULL,1,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfContact_Main',1,NULL,1,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfContact_Manager',1,NULL,1,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfContact_NumberField1',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfContact_NumberField10',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfContact_NumberField2',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfContact_NumberField3',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfContact_NumberField4',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfContact_NumberField5',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfContact_NumberField6',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfContact_NumberField7',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfContact_NumberField8',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfContact_NumberField9',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfContact_NumIntField1',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfContact_NumIntField10',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfContact_NumIntField2',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfContact_NumIntField3',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfContact_NumIntField4',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfContact_NumIntField5',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfContact_NumIntField6',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfContact_NumIntField7',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfContact_NumIntField8',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfContact_NumIntField9',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfContact_Phone',1,NULL,1,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfContact_PortalAccessYN',1,NULL,1,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfContact_TextField1',1,NULL,1,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfContact_TextField10',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfContact_TextField11',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfContact_TextField12',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfContact_TextField13',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfContact_TextField14',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfContact_TextField15',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfContact_TextField16',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfContact_TextField17',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfContact_TextField18',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfContact_TextField19',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfContact_TextField2',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfContact_TextField20',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfContact_TextField21',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfContact_TextField22',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfContact_TextField23',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfContact_TextField24',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfContact_TextField25',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfContact_TextField26',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfContact_TextField27',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfContact_TextField28',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfContact_TextField29',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfContact_TextField3',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfContact_TextField30',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfContact_TextField4',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfContact_TextField5',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfContact_TextField6',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfContact_TextField7',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfContact_TextField8',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfContact_TextField9',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfContact_YesNoField1',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfContact_YesNoField10',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfContact_YesNoField2',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfContact_YesNoField3',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfContact_YesNoField4',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfContact_YesNoField5',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfContact_YesNoField6',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfContact_YesNoField7',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfContact_YesNoField8',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfContact_YesNoField9',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfContract',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfContract_Assortment',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfContract_Description',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfContract_item',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfContract_Number',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfContract_startDate',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfContract_UserDate_01',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfContract_UserDate_02',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfContract_UserDate_03',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfContract_UserDate_04',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfContract_UserDate_05',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfContract_UserField_01',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfContract_UserField_02',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfContract_UserField_03',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfContract_UserField_04',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfContract_UserField_05',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfContract_UserField_06',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfContract_UserField_07',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfContract_UserField_08',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfContract_UserField_09',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfContract_UserField_10',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfContract_UserInteger_01',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfContract_UserInteger_02',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfContract_UserInteger_03',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfContract_UserInteger_04',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfContract_UserInteger_05',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfContract_UserNumber_01',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfContract_UserNumber_02',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfContract_UserNumber_03',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfContract_UserNumber_04',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfContract_UserNumber_05',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfContract_UserYesNo_01',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfContract_UserYesNo_02',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfContract_UserYesNo_03',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfContract_UserYesNo_04',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfContract_UserYesNo_05',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfContract_validYN',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfContract_Value',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfEmailPermission',1,NULL,1,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfEmailValid',1,NULL,1,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfFinancial',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfFinancial_AP',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfFinancial_AR',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfFinancial_CreditorYN',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfFinancial_DebtorYN',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfFinancial_Invoicing',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfFinancial_VATNumber',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfGender',1,NULL,1,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfGeneral',1,NULL,1,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfItem_Assortment',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfitem_item',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfItemClass1',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfItemClass10',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfItemClass2',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfItemClass3',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfItemClass4',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfItemClass5',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfItemClass6',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfItemClass7',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfItemClass8',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfItemClass9',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfItems',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfMarketing',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfMarketing_ChamberOfCommerceNumber',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfMarketing_Classification',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfMarketing_DunsNumber',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfMarketing_Rating',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfMarketing_Sector',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfMarketing_Size',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfMarketing_Source',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfMarketing_SubSector',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfPersonBusinessType',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfRequest',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfRequest_Category',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfRequest_Description',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfRequest_Status',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfRequest_Type',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfStatus',1,NULL,1,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfType',1,NULL,1,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_CRMSrchSSF_sfView',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_HRMResSSC__Column_0',1,NULL,64,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_HRMResSSC__Column_1',0,colID,NULL,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_HRMResSSC__Column_10',0,colAddress1,NULL,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_HRMResSSC__Column_11',0,colNumber,NULL,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_HRMResSSC__Column_12',0,colZipCode,NULL,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_HRMResSSC__Column_13',0,colCity,NULL,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_HRMResSSC__Column_14',0,colCountry,NULL,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_HRMResSSC__Column_15',0,colType,NULL,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_HRMResSSC__Column_16',0,colMobile,NULL,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_HRMResSSC__Column_17',0,colRoom,NULL,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_HRMResSSC__Column_18',0,colGender,NULL,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_HRMResSSC__Column_19',0,colDOB,NULL,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_HRMResSSC__Column_2',0,colStatus,NULL,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_HRMResSSC__Column_20',0,colDivision,NULL,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_HRMResSSC__Column_21',0,colLastName,NULL,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_HRMResSSC__Column_22',0,colAddress2,NULL,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_HRMResSSC__Column_23',0,colFocus,NULL,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_HRMResSSC__Column_24',0,colRatingCurrent,NULL,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_HRMResSSC__Column_25',0,colRatingPrevious,NULL,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_HRMResSSC__Column_26',0,colSecurityLevel,NULL,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_HRMResSSC__Column_27',0,colMarital,NULL,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_HRMResSSC__Column_28',0,colFreeField12,NULL,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_HRMResSSC__Column_29',0,colFreeField05,NULL,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_HRMResSSC__Column_3',0,colName,NULL,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_HRMResSSC__Column_30',0,colContinent,NULL,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_HRMResSSC__Column_31',0,colContractLoc,NULL,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_HRMResSSC__Column_32',0,colFreeField18,NULL,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_HRMResSSC__Column_33',0,colFreeField17,NULL,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_HRMResSSC__Column_34',0,colFreeField19,NULL,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_HRMResSSC__Column_35',0,colProbationEnd,NULL,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_HRMResSSC__Column_36',0,colEmailHome,NULL,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_HRMResSSC__Column_37',0,colJobLevel,NULL,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_HRMResSSC__Column_38',0,colPhysicalLoc,NULL,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_HRMResSSC__Column_39',0,colMaidenName,NULL,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_HRMResSSC__Column_4',0,colJobTitle,NULL,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_HRMResSSC__Column_40',0,colPlaceBirth,NULL,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_HRMResSSC__Column_41',0,colMarriedDate,NULL,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_HRMResSSC__Column_42',0,colFreeField04,NULL,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_HRMResSSC__Column_43',0,colCostcenter,NULL,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_HRMResSSC__Column_44',0,colFreeField16,NULL,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_HRMResSSC__Column_45',0,colFreeField01,NULL,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_HRMResSSC__Column_46',0,colManager,NULL,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_HRMResSSC__Column_47',0,colMobilePrivate,NULL,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_HRMResSSC__Column_48',0,colNationality,NULL,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_HRMResSSC__Column_49',0,colFreeField20,NULL,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_HRMResSSC__Column_5',0,colEmail,NULL,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_HRMResSSC__Column_50',0,colFreeField02,NULL,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_HRMResSSC__Column_51',0,colProbationPeriod,NULL,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_HRMResSSC__Column_52',0,colRace,NULL,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_HRMResSSC__Column_53',0,colRegion,NULL,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_HRMResSSC__Column_54',0,colState,NULL,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_HRMResSSC__Column_55',0,colFreeField06,NULL,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_HRMResSSC__Column_56',0,colLanguage,NULL,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_HRMResSSC__Column_57',0,colPhone,NULL,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_HRMResSSC__Column_58',0,colPhoneHome,NULL,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_HRMResSSC__Column_59',0,colExtension,NULL,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_HRMResSSC__Column_6',0,colEmpStartDate,NULL,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_HRMResSSC__Column_60',0,colMiddleName,NULL,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_HRMResSSC__Column_61',0,colBirthday,NULL,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_HRMResSSC__Column_62',0,colFreeField07,NULL,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_HRMResSSC__Column_63',0,colFirstName,NULL,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_HRMResSSC__Column_64',0,colFreeField03,NULL,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_HRMResSSC__Column_7',0,colContractEndDate,NULL,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_HRMResSSC__Column_8',0,colInactive,NULL,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_HRMResSSC__Column_9',0,colFTE,NULL,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_HRMResSSF_sfAddress_Continent',1,NULL,1,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_HRMResSSF_sfAddress_Region',1,NULL,1,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_HRMResSSF_sfAssistant',1,NULL,1,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_HRMResSSF_sfBackOffBlocked',1,NULL,1,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_HRMResSSF_sfBirthday',1,NULL,1,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_HRMResSSF_sfCity',1,NULL,1,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_HRMResSSF_sfContractEndDate',1,NULL,1,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_HRMResSSF_sfContractLoc',1,NULL,1,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_HRMResSSF_sfCostCenter',1,NULL,1,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_HRMResSSF_sfCostUnit',1,NULL,1,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_HRMResSSF_sfCountry',1,NULL,1,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_HRMResSSF_sfDateMarried',1,NULL,1,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_HRMResSSF_sfDateOfBirth',1,NULL,1,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_HRMResSSF_sfDivision',1,NULL,1,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_HRMResSSF_sfDivisionGroup',1,NULL,1,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_HRMResSSF_sfEmail',1,NULL,1,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_HRMResSSF_sfEmpOperator',1,NULL,1,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_HRMResSSF_sfEmpStartDate',1,NULL,1,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_HRMResSSF_sfFocus',1,NULL,1,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_HRMResSSF_sfFTE',1,NULL,1,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_HRMResSSF_sfGender',1,NULL,1,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_HRMResSSF_sfInactiveDate',1,NULL,1,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_HRMResSSF_sfIsBlocked',1,NULL,1,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_HRMResSSF_sfJobActivity',1,NULL,1,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_HRMResSSF_sfJobGroup',1,NULL,1,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_HRMResSSF_sfJobLevel02',1,NULL,1,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_HRMResSSF_sfJobTitle',1,NULL,1,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_HRMResSSF_sfLicenseType',1,NULL,1,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_HRMResSSF_sfManager',1,NULL,1,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_HRMResSSF_sfManagerEmpty',1,NULL,1,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_HRMResSSF_sfMarital',1,NULL,1,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_HRMResSSF_sfName',1,NULL,1,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_HRMResSSF_sfNationality',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_HRMResSSF_sfPhone',1,NULL,1,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_HRMResSSF_sfPhysicalLocation',1,NULL,1,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_HRMResSSF_sfPlaceBirth',1,NULL,1,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_HRMResSSF_sfPostcode',1,NULL,1,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_HRMResSSF_sfProbation',1,NULL,1,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_HRMResSSF_sfProbationEndDate',1,NULL,1,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_HRMResSSF_sfProject',1,NULL,1,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_HRMResSSF_sfRating',1,NULL,1,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_HRMResSSF_sfResID',1,NULL,1,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_HRMResSSF_sfResourceStatus',1,NULL,1,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_HRMResSSF_sfResourceType',1,NULL,1,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_HRMResSSF_sfRole',1,NULL,1,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_HRMResSSF_sfRoom',1,NULL,1,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_HRMResSSF_sfsContLocCountry',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_HRMResSSF_sfSecurityLevel',1,NULL,1,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_HRMResSSF_sfsEmployment',1,NULL,1,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_HRMResSSF_sfsFreeField',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_HRMResSSF_sfsGeneral',1,NULL,1,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_HRMResSSF_sfsJobActivityAlt',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_HRMResSSF_sfsJobGroupAlt',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_HRMResSSF_sfSkills',1,NULL,1,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_HRMResSSF_sfSocialNum',1,NULL,1,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_HRMResSSF_sfsOperator',1,NULL,1,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_HRMResSSF_sfsOrganization',1,NULL,1,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_HRMResSSF_sfsOtherCountry',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_HRMResSSF_sfsOtherCurrRating',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_HRMResSSF_sfsOtherID',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_HRMResSSF_sfsOtherJobLevel',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_HRMResSSF_sfsOtherJobTitle',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_HRMResSSF_sfsOtherManager',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_HRMResSSF_sfsOtherNoLocation',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_HRMResSSF_sfsOtherPeriod',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_HRMResSSF_sfsOtherPeriodType',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_HRMResSSF_sfsOtherPrevRating',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_HRMResSSF_sfsOtherScale',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_HRMResSSF_sfsOtherState',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_HRMResSSF_sfsOtherStatus',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_HRMResSSF_sfsOtherType',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_HRMResSSF_sfsPhysLocCountry',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_HRMResSSF_sfsQuickSearch',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_HRMResSSF_sfState',1,NULL,1,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_PROSrchSSF_sfCU',1,NULL,1,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_PROSrchSSF_sfDateField1',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_PROSrchSSF_sfDateField2',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_PROSrchSSF_sfDateField3',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_PROSrchSSF_sfDateField4',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_PROSrchSSF_sfDateField5',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_PROSrchSSF_sfDateStart',1,NULL,1,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_PROSrchSSF_sfDescription',1,NULL,1,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_PROSrchSSF_sfDiv',1,NULL,1,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_PROSrchSSF_sfEval',1,NULL,1,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_PROSrchSSF_sfFilterChild',1,NULL,1,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_PROSrchSSF_sfGrpBy',1,NULL,1,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_PROSrchSSF_sfIncRem',1,NULL,1,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_PROSrchSSF_sfInvolve',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_PROSrchSSF_sfItem',1,NULL,1,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_PROSrchSSF_sfJobGrp',1,NULL,1,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_PROSrchSSF_sfNumberField1',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_PROSrchSSF_sfNumberField2',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_PROSrchSSF_sfNumberField3',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_PROSrchSSF_sfNumberField4',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_PROSrchSSF_sfNumberField5',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_PROSrchSSF_sfOpportunity',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_PROSrchSSF_sfPropose',1,NULL,1,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_PROSrchSSF_sfPType',1,NULL,1,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_PROSrchSSF_sfRes',1,NULL,1,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_PROSrchSSF_sfsContract',1,NULL,1,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_PROSrchSSF_sfSec',1,NULL,1,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_PROSrchSSF_sfsFreefields',1,NULL,1,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_PROSrchSSF_sfsGeneral',1,NULL,1,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_PROSrchSSF_sfsOpportunity',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_PROSrchSSF_sfsOpt',1,NULL,1,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_PROSrchSSF_sfStatus',1,NULL,1,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_PROSrchSSF_sfTextField1',1,NULL,1,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_PROSrchSSF_sfTextField2',1,NULL,1,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_PROSrchSSF_sfTextField3',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_PROSrchSSF_sfTextField4',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_PROSrchSSF_sfTextField5',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_PROSrchSSF_sfYesNoField1',1,NULL,1,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_PROSrchSSF_sfYesNoField2',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_PROSrchSSF_sfYesNoField3',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_PROSrchSSF_sfYesNoField4',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_PROSrchSSF_sfYesNoField5',1,NULL,0,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_PROSrchSSC__Column_0',1,NULL,12,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_PROSrchSSC__Column_1',0,scProject,NULL,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_PROSrchSSC__Column_10',0,scAccountmanager,NULL,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_PROSrchSSC__Column_11',0,scStatus,NULL,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_PROSrchSSC__Column_12',0,scType,NULL,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_PROSrchSSC__Column_13',0,scItem,NULL,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_PROSrchSSC__Column_2',0,scDivision,NULL,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_PROSrchSSC__Column_3',0,scDesc,NULL,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_PROSrchSSC__Column_4',0,scProjectmanager,NULL,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_PROSrchSSC__Column_5',0,scReqs,NULL,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_PROSrchSSC__Column_6',0,scSecurity,NULL,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_PROSrchSSC__Column_7',0,scStartdate,NULL,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_PROSrchSSC__Column_8',0,scEnddate,NULL,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_PROSrchSSC__Column_9',0,scAccount,NULL,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_PROSrchSSF_sfAccount',1,NULL,1,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_PROSrchSSF_sfAssort',1,NULL,1,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_PROSrchSSF_sfCC',1,NULL,1,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_PROSrchSSF_sfCode',1,NULL,1,NULL,NULL,NULL
exec bacoSetSetting 2,@usr_id,N'_PROSrchSSF_sfConfirm',1,NULL,1,NULL,NULL,NULL

END
GO