$media = \Drupal\file\Entity\File::load(2); //2 je target_id iz field_image (iz noda npr.).
dsm($media);