{
   "useTabs": true,
   "semi": false,
   "singleQuote": true,
   "jsxSingleQuote": true,
   "trailingComma": "none",
	 "parser": "typescript",
   // v prípade ak je potrebné formátovať len označené súbory markerom @format
   "requirePragma": true
}