באזור: 
selector .elementor-container .elementor-row {
  flex-wrap: wrap;
}

בכל עמודה:
selector {
  width: 100%;
}

@media (max-width: 767px) {
  selector {
    width: 100%!important;
  }
}