עמודות ברוחב מלא באלמנטור

PHOTO EMBED

Wed Dec 22 2021 15:39:32 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Saved by @Shesek

באזור: 
selector .elementor-container {
  flex-wrap: wrap;
}

בכל עמודה:
selector {
  width: 100%;
}

@media (max-width: 767px) {
  selector {
    width: 100%!important;
  }
}
content_copyCOPY

לא מתאים לקונטיינרים, רק לעמודות הישנות