שאיבת נתון מתוך כתובת ה-URL לתוך שדה בטופס וקידוד לעברית

PHOTO EMBED

Thu May 20 2021 07:46:07 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Saved by @Shesek

jQuery(document).ready( () => {
var url = location.search;
var title = url.substring(url.indexOf('full_name=')+10, url.length);
var title_decode = decodeURIComponent(title);

jQuery("[name='_title'").val(title_decode);
});
content_copyCOPY

לשים לב לשמות השדות והמשתנים