שינוי פונט באופן דינאמי בג'ט

PHOTO EMBED

Tue May 18 2021 19:50:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Saved by @Shesek #jet

add_action( 'elementor/element/section/section_typo/after_section_start', function( $element, $args ) {
	/** @var \Elementor\Element_Base $element */
	$element->add_control(
		'custom_control_typo',
		[
			'type' => \Elementor\Controls_Manager::TEXT,
			'label' => __( 'Custom Font', 'plugin-name' ),
			'dynamic' => [
					'active' => true,
				],
			 'selectors' => [
        '{{WRAPPER}} h2, {{WRAPPER}} p, {{WRAPPER}} a' => 'font-family: {{VALUE}}!important'
      ],
			
		]
	);
}, 10, 2 );
content_copyCOPY

1. יש ליצור שדה מיוחד לכל פוסט בו אפשר להכניס את שם הפונט, עדיף שדה בחירה. 2. יש ליצור קונטרולר דינאמי חדש של אלמנטור שמשפיע על הפונט (הקוד שלמעלה) 3. יש לבחור בקונטרולר הדינאמי שיצרת את השדה המיוחד מהפוסט