להפוך כל סקשן/עמודה לקליקבילית (לחיצה) - שיטה 3

PHOTO EMBED

Tue May 18 2021 18:52:13 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Saved by @Shesek

<script type="text/javascript">
document.getElementById("clickSec").onclick = myFunction;
function myFunction () {
window.open("https://name.co.il", "_self");
}
</script>
content_copyCOPY

לשים לב לשנות את הקלאס בקוד ולתת ב-CSS cursor: pointer; כדי שיראה קליקבילי לגולש