מדיה קוורי למובייל Media Query

PHOTO EMBED

Sun May 23 2021 11:04:30 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Saved by @Shesek

@media only screen and (max-width: 768px) {

}
content_copyCOPY