מצב ממורכז לקרוסלת תמונות של אלמנטור

PHOTO EMBED

Wed Jun 28 2023 12:14:10 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Saved by @Shesek

var slider = jQuery('.elementor-slides').slick('getSlick');
slider.slickSetOption( 'centerMode', true,true ); // last true triggers a refresh of the UI.
content_copyCOPY

לוידג'ט Image Carousel של אלמנטור קרדיט: שרה קריב