הוספת קו בין רכיבי התפריט בדסקטופ

PHOTO EMBED

Tue May 18 2021 20:22:31 GMT+0000 (UTC)

Saved by @Shesek

/* -- header -- */
@media (min-width: 768px){
	.elementor-location-header .elementor-nav-menu > li:after{
		content: " | ";
		position: absolute;
	  display: inline-block;
	  width: 2px;
	  height: 19px;
	  top: 11px;
	  left:0;
	  color:#184780;
	}
	.elementor-location-header .elementor-nav-menu > li:last-child:after {
		content: "  ";
	}
}
content_copyCOPY

ניתן להחליף את הקו בנקודה או בכל סימן אחר ולשחק עם שאר הפרמטרים