להפוך כל סקשן/עמודה לקליקבילית (לחיצה) - שיטה 1

PHOTO EMBED

Tue May 18 2021 12:31:58 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Saved by @Shesek

<script type="text/javascript">
  jQuery(".ur-section").click(function(){
  jQuery(this).wrap("<a href="http://google.com"></a>");});
</script>
content_copyCOPY

לשים לב לשנות את הקלאס בקוד ולתת ב-CSS cursor: pointer; כדי שיראה קליקבילי לגולש