חיבור שני שדות בטופס לשדה אחד

PHOTO EMBED

Thu May 20 2021 07:43:53 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Saved by @Shesek

jQuery(document).ready( () => {
jQuery("[name='first_name'], [name='last_name']").on('blur', () => {
jQuery("[name='full_name'").val(
jQuery("[name='first_name']").val() + " " + jQuery("[name='last_name']").val()) }) });
content_copyCOPY

לשים לב לשמות השדות