הודעת שגיאה מותאמת אישית בטפסים

PHOTO EMBED

Tue May 18 2021 12:16:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Saved by @Shesek

oninput="setCustomValidity('')"
content_copyCOPY

להכניס לכל שדה בטופס את הארוע שבקוד ובין הגרשים להכניס איזה משפט שגיאה שנרצה בכל שפה