שאיבת פרמטר מתוך הכתובת והזנתו לתוך שדה בטופס (PARAMETER, URL, INPUT)

PHOTO EMBED

Thu Nov 04 2021 12:29:33 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Saved by @Shesek

<script>
jQuery(document).ready( () => {

function getUrlParameter(name, url) {
  if (!url) {
    url = window.location.href;
  }
  name = name.replace(/[\[]/, '\\[').replace(/[\]]/, '\\]');
  var regex = new RegExp('[\\?&]' + name + '=([^&#]*)');
  var results = regex.exec(url);
  return results === null ? '' : decodeURIComponent(results[1].replace(/\+/g, ' '));
}
var coach = getUrlParameter('coachvar');


jQuery("[name='coach_field'").val(coach);
});

</script>
content_copyCOPY

לשים לב לשמות השדות