קוד לסוויצ'ר, שני כפתורים ושני אלמנטים

PHOTO EMBED

Fri Aug 05 2022 12:45:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Saved by @Shesek

<script>
jQuery( "#btn1" ).click(function() {
   jQuery('.first').css("display","block");
   jQuery('.second').css("display","none");

   jQuery('#btn2').removeClass("btn_active");
   jQuery('#btn1').addClass("btn_active");
 
});

jQuery( "#btn2" ).click(function() {
   jQuery('.second').css("display","block");
   jQuery('.first').css("display","none");
   
   jQuery('#btn1').removeClass("btn_active");
   jQuery('#btn2').addClass("btn_active");
});
</script>
content_copyCOPY

קרדיט: יאיר ברויער