בדיקת גובה ההדר והכנסתו למשתנה CSS

PHOTO EMBED

Sun Oct 29 2023 17:51:56 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Saved by @Shesek

<script>
  document.addEventListener('DOMContentLoaded', () => {
    const header = document.querySelector('header');
    const headerHeight = header.offsetHeight;
    document.documentElement.style.setProperty('--header-height', `${headerHeight}px`);
  });
</script>
content_copyCOPY

להוסיף את זה ל-CSS של האתר html { scroll-padding-top: var(--header-height); }