הגבלת מספר התווים בכותרת/פסקה

PHOTO EMBED

Tue May 18 2021 18:46:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Saved by @Shesek

.class {
    overflow: hidden;
    text-overflow: ellipsis;
    display: -webkit-box;
    -webkit-line-clamp: 1;
    -webkit-box-orient: vertical;
}
content_copyCOPY

ניתן לשנות את מספר השורות