ביי ביי לאריק ג'ונס (חסימת ספאם בטפסים)

PHOTO EMBED

Tue May 18 2021 19:10:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Saved by @Shesek

//// Validate if Email field is spam
add_action( 'elementor_pro/forms/validation/email', function( $field, $record, $ajax_handler ) {
  // Looking if email found in spam array, you can add to the array
 $spamemails = array("ericjonesonline@outlook.com", "eric@talkwithwebvisitor.com");
  if ( in_array( $field['value'] , $spamemails) ) {
    $ajax_handler->add_error( $field['id'], 'אנחנו לא אוהבים ספאם, נסו מייל אחר' );
  }
}, 10, 3 );
content_copyCOPY

ניתן להוסיף כתובות נוספות למערך