יצירת כפתור שיתוף למובייל

PHOTO EMBED

Tue May 18 2021 18:55:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Saved by @Shesek

add_action('wp_footer', function() {
?>

<script>
  const shareButton = document.querySelector('.share-button a');
  shareButton.addEventListener('click', event => {
  
    if (navigator.share) { 
    
      navigator.share({
        title: '<?php echo get_the_title(); ?>',
        url: '<?php echo get_permalink(); ?>'
      }).then(() => {
      })
      .catch(console.error);
    }
  });
	</script>

<?php
});
content_copyCOPY

לשים לב לקלאס