הוספת לינק להורדת מסמך מהאתר במייל הנשלח ללקוח

PHOTO EMBED

Tue May 18 2021 12:45:48 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Saved by @Shesek

<a href="Document - Full Url">להורדת המסמך המצורף</a>
content_copyCOPY

יש להעלות את המסמך למדיה באתר ובמייל היכן ששולחים את שדות הטופס יש להוסיף את הלינק למסמך. לשים לב לשנות גם את הלינק בקוד עצמו!