פתיחת דף תודה בטאב חדש בזמן שליחת טופס אלמנטור - טפסים מרובים בדף

PHOTO EMBED

Tue May 18 2021 18:58:07 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Saved by @Shesek

<script>
//The event is submit_success so you can catch it for example: jQuery( document ).ready(function( $ ){ 	$( '#FORM_ID_HERE' ).on('submit_success', function(){ 		// form has been submitted 		window.open('YOUR URL', '_blank'); 	}); });
</script>
content_copyCOPY

לשים את ה-ID הנכון