זיהוי אלו אלמנטים גורמים לגלילה אופקית

PHOTO EMBED

Tue May 18 2021 19:12:24 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Saved by @Shesek

function (debug) {
  var w = debug.documentElement.offsetWidth,
    t = debug.createTreeWalker(debug.body, NodeFilter.SHOW_ELEMENT),
    b;
  while (t.nextNode()) {
    b = t.currentNode.getBoundingClientRect();
    if (b.right > w || b.left < 0) {
      t.currentNode.style.setProperty('outline', '1px dotted red', 'important');
      console.log(t.currentNode);
    }
  };
}(document));
content_copyCOPY

1. נכנסים לדף האתר לא דרך האלמנטור - ctrl+shift+j 2. דואגים להחליף ב - console למצב mobile 3. מכניסים את הקוד שלמעלה לאחר מכן כל האובייקטים יהיו מסומנים בקווים אדומים לאורך ולרוחב ותוכל לראות איזה ווידג'ט גורם לגלילה אופקית😃