להוריד מתפריט הניהול עמודים

PHOTO EMBED

Tue May 25 2021 11:36:07 GMT+0000 (UTC)

Saved by @Shesek

function remove_menu_items() {
	if( current_user_can( 'רמת יוזר' ) ){
        remove_menu_page( 'edit.php?post_type=elementor_library' );
		remove_menu_page( 'edit.php?post_type=page' );
		remove_menu_page( 'קישור של עמוד ' ); 
	}
}
add_action( 'admin_menu', 'remove_menu_items' );
content_copyCOPY

כל שורה מוחקת עמוד אחר