הוספת Favicon שונה לכל דף ודף

PHOTO EMBED

Fri May 28 2021 06:10:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Saved by @Shesek

<script>
jQuery( document ).ready( function( $ ) {
$("link[rel='icon']").attr("href", "FAVICON URL HERE")});
</script>
content_copyCOPY

קרדיט: שמעון סביר יש להכניס את הקוד ב- Header של כל דף ודף ולשנות את כתובת ה-Favicon בהתאם