חיפוש אלמנטים סוררים, גלישה צדית במובייל שיטה 1

PHOTO EMBED

Fri Sep 24 2021 06:55:08 GMT+0000 (UTC)

Saved by @Shesek

javascript:(function(debug){var w=debug.documentElement.offsetWidth,t=debug.createTreeWalker(debug.body,NodeFilter.SHOW_ELEMENT),b;while(t.nextNode()){b=t.currentNode.getBoundingClientRect();if(b.right>w||b.left<0){t.currentNode.style.setProperty('outline','1px dotted red','important');console.log(t.currentNode);}};}(document));
content_copyCOPY

פשוט ללחוץ על F12 בדפדפן. לבחור בלשונית קונסול ולהדביק את פיסת הקוד וללחוץ Enter קרדיט: שמעון סביר