שינוי צבע אדמין לכולם לפי הסכמות של וורדפרס

PHOTO EMBED

Thu Feb 10 2022 22:40:11 GMT+0000 (UTC)

Saved by @Shesek

/*שינוי צבע אדמין לכולם*/
add_filter( 'get_user_option_admin_color', 'update_user_option_admin_color', 5 );

function update_user_option_admin_color( $color_scheme ) {
    $color_scheme = 'blue';

    return $color_scheme;
}
content_copyCOPY

במקום כחול, לבחור אחת מהסכמות של וורדפרס: fresh light blue coffee ectoplasm midnight ocean sunrise

https://wordpress.stackexchange.com/questions/126697/set-default-admin-colour-for-all-users