להחריג קטגוריה מסוימת מתוצאות החיפוש

PHOTO EMBED

Tue May 18 2021 17:08:46 GMT+0000 (UTC)

Saved by @Shesek

function exclude_category_from_search($query) {
	if ($query->is_search) {
		$cat_id = get_cat_ID('politics');
		$query->set('cat', '-'.$cat_id);
	}
	return $query;
}
add_filter('pre_get_posts','exclude_category_from_search');
content_copyCOPY

לשנות לID הנכון של הקטגוריה