הסרת כותרת בתבנית HELLO

PHOTO EMBED

Tue May 18 2021 20:38:19 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Saved by @Shesek

/* Disable Page Title */
function ele_disable_page_title( $return ) {
   return false;
}
add_filter( 'hello_elementor_page_title', 'ele_disable_page_title' );
content_copyCOPY