הוספת תמיכה בקבצי VCF באתר (קבצי איש קשר VCARD) - חלק 1

PHOTO EMBED

Tue May 18 2021 17:05:10 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Saved by @Shesek

function _enable_vcard_upload( $mime_types ){
  	$mime_types['vcf'] = 'text/vcard';
	$mime_types['vcard'] = 'text/vcard';
  	return $mime_types;
}
add_filter('upload_mimes', '_enable_vcard_upload' );
content_copyCOPY

חלק 1 מתוך 2 חלק זה הולך לקובץ ה- Functions