גלילה אין סופית במדיה

PHOTO EMBED

Wed Dec 21 2022 12:07:37 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Saved by @Shesek

add_filter( 'media_library_infinite_scrolling', '__return_true' );
content_copyCOPY