הסרת פונטים של גוגל מתבנית KAVA

PHOTO EMBED

Tue May 18 2021 12:26:26 GMT+0000 (UTC)

Saved by @Shesek #kava

add_filter( 'style_loader_src', function($href){
if(strpos($href, "//fonts.googleapis.com/") === false) {
return $href;
}
return false;
});
content_copyCOPY