שינוי הגבלת הזיכרון בשרת

PHOTO EMBED

Tue May 18 2021 12:37:32 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Saved by @Shesek

define( 'WP_MEMORY_LIMIT', '512M' );
content_copyCOPY