יצירת אנימציה של "חדשות רצות" בג'ט (marquee)

PHOTO EMBED

Tue May 18 2021 19:21:55 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Saved by @Shesek #jet

.marquee {
  height: 660px;
  border: 0px solid #eee;
  box-sizing: border-box;
  position: relative;
  margin: 0px auto;
  animation: marquee 30s linear infinite;
}

.marquee:hover {
  animation-play-state: paused;
}

@keyframes marquee {
  0% { top: 50%; }
  100% { top: -300%; }
}
content_copyCOPY

יש ליצור listing עם JetEngine לתת לו את מספר הפוסטים הרצויים שירוצו. שימי אותו בתוך אזור פנימי עם גלישה מוסתרת ותני לlisting אנימציה בעזרת הקוד שלמעלה