1. Container

PHOTO EMBED

Sun Mar 20 2022 23:55:04 GMT+0000 (UTC)

Saved by @otomasyonhira #dart

...

  Container(
   // Genişlik
   width: 200,
   // Yükseklik
   height: 300,
   // Renk 
   color: Colors.red,
   // Hizalama
   alignment: Alignment.topLeft,
   // İçten boşluk
   padding: EdgeInsets.all(10),
   // Dıştan boşluk
   margin: EdgeInsets.all(20),
   // Container içerisine 
   // child: parametresi ile başka herhangi bir widget eklenebilir,
   // o widget Container içerisinde görüntülenir.
   child: Text(
    'Container...',
    style: TextStyle(color: Colors.black, fontSize: 20),
   ),
  ),

...
content_copyCOPY

Türkçeye de geçmiş bir kelime olan (Konteyner) Container’ı, içerisine nesneler yerleştirebileceğimiz bir kutu olarak tanımlayabiliriz. Flutter’da oluşturduğumuz Container Widget’ı, bize yapacağımız tasarım için sınırlarını belirleyeceğimiz bir alan sağlar. Bu alanı, kendi sahip olduğu parametrelerle dilediğimiz gibi şekillendirebiliriz.