Lab 3.

PHOTO EMBED

Sun Apr 11 2021 15:46:46 GMT+0000 (UTC)

Saved by @dmatas #c

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
//1.
int main() {
	int cnt = 0, sum = 0, num = 0; float aritm = 0.0;
 
	do {
		printf("Unesi broj\t");
		scanf("%d", &num);
		if (num == 0) {
			break;
		}
		cnt++;
		sum += num;
	} while (1);
	aritm = (float)sum / cnt;
	printf("Aritmeticka sredina je %f.\n", aritm);
}
//2.
int main()
{
	int br = 0, rem = 0;
	printf("Unesi broj:\t");
	scanf(" %d", &br);
	if (br < 0) {
		printf("- ");
		br *= -1;
	}
	do {
		rem = br % 10;
		printf("%d ", rem);
		br /= 10;
	} while (br != 0);
}
//3.
int main()
{
	int rnd = 0, guess = 0, cnt = 0;
 
	srand((unsigned)time(NULL));
	rnd = rand();
	do {
		printf("Unesi broj:\t");
		scanf(" %d", &guess);
		cnt++;
		if (guess < rnd) {
			printf("Random broj je veci od unesenog!\n");
		}
		else if (guess > rnd) {
			printf("Random broj je manji od unesenog!\n");
		}
 
	} while (rnd != guess);
	printf("BINGO!\n");
	printf("Potrebno je bilo %d pokusaja.\n", cnt);
}

//4.
int main()
{
	int temp;
	for (int i = 1; i <= 100; i++)
	{
		temp = 1;
		for (int j = 2; j < i; j++)
		{
			if ((i % j) == 0)
				temp = 0;
		}
		if (temp)
			printf("%d ", i);
	}
}
content_copyCOPY

1. Napisati program koji računa aritmetičku sredinu brojeva. Nije unaprijed poznato koliko će se brojeva unijeti, program prestaje s radom kad se unese 0, ali nju ne treba računati za prosjek. 2. Napisati program koji uneseni cijeli broj razbija na dekadske znamenke. Potrebno je ispisati svaku znamenku posebno i to u obrnutom redoslijedu. Npr. broj 4893 je potrebno ispisati kao 3 9 8 4. 3. Napisati program koji generira slučajni broj i korisnik pogađa o kojem se broju radi. Program svaki put treba javiti je li uneseni broj > ili < od generiranog. Pogađanje traje sve dok se broj ne pogodi. Potrebno je ispisati iz kojeg je puta broj pogođen. 4. Napisati program koji ispisuje sve proste brojeve od 0 – 100.