Lab 4.

PHOTO EMBED

Sun Apr 11 2021 18:16:25 GMT+0000 (UTC)

Saved by @dmatas #c

//1.
int main()
{
	int value[2] = { 0 };
	char op = '\0';
	double result = 0.0;
	
	printf("Unesi prvi broj:\n");
	scanf(" %d", &value[0]);
	printf("Unesi drugi broj:\n");
	scanf(" %d", &value[1]);
	printf("Odaberi operaciju:\n + -> zbrajanje\n - -> oduzimanje\n * -> mnozenje\n / -> dijeljenje\n");
	scanf(" %c", &op);
 
	switch (op) {
	case '+':
		result = value[0] + value[1];
		break;
	case '-':
		result = value[0] + value[1];
		break;
	case '*':
		result = value[0] * value[1];
		break;
	case '/':
		if (value[1] == 0) {
			printf("Nije moguce dijelit s nulom!\n");
			result = INT_MIN;
		}
		else {
			result = (double)value[0] / value[1];
		}
		break;
	default:
		printf("Pogresan unos!\n");
		result = INT_MIN;
	}
	printf("------------\n");
	printf("Izvrsena operacija: %c\n", op);
	printf("Konacan rezultat: %lf\n", result);
}
//2.
int main()
{
	int ocjene[20] = { 0 }, i = 0;
	int histogram[5] = { 0 };
 
	printf("Potrebno je unijeti 20 ocjena.\n");
	for (i = 0; i < 20; i++) {
		printf("Ocjena broj %d.\t", i + 1);
		scanf(" %d", &ocjene[i]);
		if (ocjene[i] < 1 || ocjene[i] > 5) {
			printf("Neispravan unos!\n");
			i--;
		}
	}
	for (i = 0; i < 20; i++) {
		histogram[ocjene[i] - 1]++;
	}
	printf("------------\n");
	for (i = 0; i < 5; i++) {
		printf("Broj ocjena %d: %d\n", i + 1, histogram[i]);
	}
}
//3.
int main()
{
	int niz[10] = { 0 };
	int i=0, j = 0;
	int min = 0, max = 0;
	int temp = 0;
 
	printf("Unesi 10 brojeva:\n");
	for (i = 0; i < 10; i++) {
		printf("Broj %d:\t", i + 1);
		scanf(" %d", &niz[i]);
	}
	min = niz[0];
	max = niz[0];
	for (i = 1; i < 10; i++) {
		if (niz[i] < min) {
			min = niz[i];
		}
		if (niz[i] > max) {
			max = niz[i];
		}
	}
	for (i = 0; i < 9; i++) {
		for (j = i + 1; j < 10; j++) {
			if (niz[i] > niz[j]) {
				temp = niz[i];
				niz[i] = niz[j];
				niz[j] = temp;
			}
		}
	}
	printf("--------------\n");
	printf("Minimalni broj: %d\n Maksimalni broj: %d\n", min, max);
	for (i = 1; i < 10; i++) {
		printf("%d\n", niz[i]);
	}
}
content_copyCOPY

1. Napisati program koji unosi dva cijela broja i matematičku operaciju (+, -, * ili /). Ovisno o operaciji je potrebno izračunati i ispisati rezultat. 2. Napisati program koji unosi 20 rezultata ocjena s kolokvija (sprema ih u niz). Ocjene mogu biti od 1-5 i ako se unese krivi broj unos se ponavlja. Kada su ocjene unesene program računa histogram ocjena u 5 grupa (koliko je bilo kojih ocjena) i ispisuje ga na ekran. 3. Napisati program koji za uneseni niz od 10 cijelih brojeva: a) traži najmanji element niza; b) traži najveći element niza; c) sortira niz od najmanjeg prema najvećem elementu. Napomena: najmanji i najveći element niza se ne smiju samo ispisati nakon sortiranja. Potrebno ih je pronaći prije sortiranja.