הסתרת מוצרים שאינם במלאי

PHOTO EMBED

Wed Jun 29 2022 20:30:05 GMT+0000 (UTC)

Saved by @evyatargill #undefined

add_action( 'pre_get_posts', 'njengah_hide_out_of_stock_products' );

function njengah_hide_out_of_stock_products( $query ) {

 if ( ! $query->is_main_query() || is_admin() ) {
  return;
 }

   if ( $outofstock_term = get_term_by( 'name', 'outofstock', 'product_visibility' ) ) {

   $tax_query = (array) $query->get('tax_query');

   $tax_query[] = array(
   'taxonomy' => 'product_visibility',
   'field' => 'term_taxonomy_id',
   'terms' => array( $outofstock_term->term_taxonomy_id ),
   'operator' => 'NOT IN'
  );

 $query->set( 'tax_query', $tax_query );

}

 remove_action( 'pre_get_posts', 'njengah_hide_out_of_stock_products' );

}
content_copyCOPY

https://chapachula.com/wp-admin/admin.php?page