if else vs if

PHOTO EMBED

Mon Oct 10 2022 06:47:47 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Saved by @strojekmikolaj #typescript

const array = [item1, item2, item3]

//Idę pętlą po tablicy. Jeśli chcę, żeby kod wykonał się dla szczególnej sytuacji w item1, ale jeśli nie to dla CAŁEJ tablicy

if(item1){
  //kod, gdy item
}
//kod dla całej tablicy

//jeśli chcę wykonać kod dla warunku dla item1, a inny kod dla reszty tablicy

if(item1){
  //kod, gdy item1
}
else {
  //kod który wykona się dla reszty tablicy w pętli
}
content_copyCOPY