Preview:
`Pomoci zpětné uvozovky vytvoříte speciální řetězec, který lze psát na více 
 řádků a dají se do něj vkládat výrazy ${ 1+2 }, proměnné ${ x+y }, pole ${ seznam[0] },
 objekty ${ uzivatelske.jmeno } a dokonce ihned volané funkce ${ function() { return x+y; }() } 
 nebo metody ${ "sidon".toUpperCase() }.`
downloadDownload PNG downloadDownload JPEG downloadDownload SVG

Tip: You can change the style, width & colours of the snippet with the inspect tool before clicking Download!

Click to optimize width for Twitter