שינוי טקסט

PHOTO EMBED

Wed Jun 22 2022 18:20:25 GMT+0000 (UTC)

Saved by @evyatargill #undefined

​/*Change text strings */
function my_text_strings( $translated_text, $text, $domain ) {
  switch ( $translated_text ) {
    case 'סכום ביניים' :
      $translated_text = __( 'סה"כ', 'woocommerce' );
      break;
      case 'תשלום' :
      $translated_text = __( 'לתשלום', 'woocommerce' );
      break;
      case 'מעבר לסל הקניות' :
      $translated_text = __( 'סל קניות', 'woocommerce' );
      break;
			case 'לא נמצאו מוצרים בעגלת הקניות.' :
      $translated_text = __( 'הסל שלך ריק לבנתיים :), תבלי!', 'woocommerce' );
      break;
  }
  return $translated_text;
}
add_filter( 'gettext', 'my_text_strings', 20, 3 );
content_copyCOPY

https://mesibalend.co.il/wp-admin/admin.php?page