Explosion Damage (Radius);

PHOTO EMBED

Thu Dec 03 2020 15:29:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Saved by @Sarvar #c# #explosion #damage #radius #unity

if (isExplosion) {
  foreach (GameObject enemy in units) {
    float distanceToEnemy = Vector3.Distance (transform.position, enemy.transform.position);
    if (distanceToEnemy <= explosionRadius) {
      Unit unit = enemy.GetComponent<Unit> ();
      float proximity = (transform.position - enemy.transform.position).magnitude;
      float effect = 1 - (proximity / explosionRadius);
      unit.TakeDamage ((int) (damage * effect));
      if (enemy.GetComponent<Setup> ().currentHealth <= 0) {
        GameObject explosionDestroy = Instantiate (enemy.GetComponent<Setup> ().explosionDestroy, enemy.transform.position, Quaternion.identity);
        Destroy (explosionDestroy, 1);
        Destroy (enemy);
      }
    }
  }
}
content_copyCOPY

Agar siz Radius boyicha tasir qiluvchi zarba berishni xoxlasangiz ushbu Code - dan foydalaning