הוספת צ'קבוקס לאישור דיוור בצ'קאאוט

PHOTO EMBED

Tue May 18 2021 12:19:26 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Saved by @Shesek #checkout

function cw_custom_checkbox_fields( $checkout ) {
    echo '<div class="cw_custom_class"><h3>'.__('אישור דיוור: ').'</h3>';
    woocommerce_form_field( 'custom_checkbox', array(
      'type'     => 'checkbox',
      'label'     => __('אני מאשר\ת את הדיוור.'),
      'required' => false,
    ), $checkout->get_value( 'custom_checkbox' ));
    echo '</div>';
  }
content_copyCOPY