הפיכה של מיקוד בצ'קאאוט ללא חובה

PHOTO EMBED

Tue May 18 2021 16:58:32 GMT+0000 (UTC)

Saved by @Shesek #checkout

add_filter( 'woocommerce_default_address_fields', 'customise_postcode_fields' );
function customise_postcode_fields( $address_fields ) {
    $address_fields['postcode']['required'] = false;

    return $address_fields;
}
content_copyCOPY

ניתן להוסיף/לשנות את השדות אליהן מתייחסת הקוד