הערה אישית לסוף עמוד העגלה

PHOTO EMBED

Tue May 18 2021 12:42:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Saved by @Shesek #cart

add_action( 'woocommerce_after_cart', 'seger_notice_cart_hodula' );
 
function seger_notice_cart_hodula() {
echo '
<style>
p.notice-seger-cart{
	background-color:#f1f1f1!important;
	font-size:16px;
	border:1px solid #eee;
	display: block;
    padding: 20px;
	color:black;
	box-shadow:2px 2px 2px grey;
	margin-top:20px;
}
</style>
<p class="notice-seger-cart"><b style="font-size:18px;">שימי לב 💗</b><br>
בעקבות הסגר החלטנו לספסד את מחיר שירות המשלוחים עד הבית ל<u>20 ₪ בלבד.</u>
</p>';
}
content_copyCOPY

נא לשים לב לשנות את תוכן ההודעה ואת העיצוב שלה