שינוי האפשרויות בתפריט ה-סידור לפי בווקומרס

PHOTO EMBED

Tue May 18 2021 12:34:46 GMT+0000 (UTC)

Saved by @Shesek

// Edit WooCommerce dropdown menu item of shop page//
// Options: menu_order, popularity, rating, date, price, price-desc
 
function my_woocommerce_catalog_orderby( $orderby ) {
    unset($orderby["rating"]);
    unset($orderby["date"]);
    return $orderby;
}
add_filter( "woocommerce_catalog_orderby", "my_woocommerce_catalog_orderby", 20 );
content_copyCOPY

ניתן לבחור מתוך האפשרויות המפורטות בקוד. מה שנשים בקוד בעצם לא יוצג!