מעבר ישיר לצ'קאאוט בלחיתה על הוספה לסל (דילוג עגלה)

PHOTO EMBED

Tue May 18 2021 16:59:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Saved by @Shesek #checkout

/**
 * Woocommerce redirect to checkout after add to cart
 */
add_filter( 'woocommerce_add_to_cart_redirect', 'barbareshet_skip_cart_redirect_checkout' );

function barbareshet_skip_cart_redirect_checkout( $url ) {
	return wc_get_checkout_url();
}
content_copyCOPY