שינוי סימן מטבע ש"ח ל-ILS

PHOTO EMBED

Tue May 18 2021 19:55:46 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Saved by @Shesek

/** * Change a currency symbol */
add_filter('woocommerce_currency_symbol', 'change_existing_currency_symbol', 10, 2); 
function change_existing_currency_symbol( $currency_symbol, $currency ) { switch( $currency ) { case 'ILS': $currency_symbol = 'ILS'; break; } return $currency_symbol;}
content_copyCOPY